Advokaterne

Klik på navnene herunder og få en nærmere beskrivelse af de enkelte advokatfirmaer og medarbejdere i CPH LEX.

Birgit Gylling Andersen

 • Individuel ansættelsesret
 • Kollektiv arbejdsret

Carlo Siebert

 • Presse- og medieret
 • Injuriesager
 • Arveret og testamenter
 • Dødsbobehandling
 • Erhvervs- og selskabsret
 • Entrepriseret

Ingrid Brix Jensen

 • Ejendomsret
 • Insolvensret
 • Landbrugets retsforhold
 • Familie- og arveret
 • Behandling af dødsboer

Jakob Busse

 • Fast ejendom
 • Boliglejeret
 • Erhvervslejeret
 • Andelsboligret
 • Ejerforeningsret
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Entrepriseret
 • Civile retssager

Lene Diemer

 • Socialtilsynslovgivningen
 • Fonds- og foreningsret
 • Selskabslovgivning
 • Erhvervsdrivende Fonde
 • Forvaltningslov og offentlighedslov relateret til specialet

Lone Falkenberg

 • Familieret
 • Værgesager
 • Beskikkelse i børnesager
 • Bistandsværge
 • Straffesager
 • Bistandsadvokat

Michael Nathan

 • Erhvervs- og selskabsret
 • Arveret og dødsbobehandling
 • Fast ejendom (køb og salg, fysisk planlægning, udstykning, sommerhuslovgivningen, naboret m.m.)
 • Foreningsret (grundejerforeninger, ejerforeninger)
 • Udvalgte socialretlige områder (flytning uden samtykke)
 • Civile retssager og konfliktløsning

Nicolai Dragsted

 • IT-kontrakter
 • Komplekse IT-projekter
 • Mediation

Ole Liedke

 • Presse- og medieret
 • Injuriesager
 • Dødsbobehandling
 • Arveret og testamenter
 • Erhvervs- og selskabsret
 • Entrepriseret og Fast ejendom