Lone Falkenberg

Advokat (H)

Tel: +45 3338 1489

lf@cphlex.dk

cvr. 21981931 (enkeltmandsvirksomhed)

Uddannelse og baggrund

Født i 1956, cand.jur. Københavns Universitet 1981, beskikket advokat 1984, Møderet for Landsret 1991, Møderet for Højesteret 1999, og har drevet selvstændig advokatvirksomhed siden 1999.

Advokat Lone Falkenberg, beskæftiger sig hovedsageligt med familieretslige sager, forældremyndighed, bopæls- og samværssager, ægteskabssager og bodeling, beskikkelse ved Børn & Ungeudvalget i København, Frederiksberg, og Vordingborg kommuner, straffesager, bistandsadvokat, og værgesager, herunder beskikkelse som bistandsværge ved Københavns Politi.

 

Faglig speciale

Familieret

Værgesager

Beskikkelse i børnesager

Bistandsværge

Straffesager

Bistandsadvokat

Hverv

Beskikket som fast værge ved Familieretshuset siden 2006, og optaget på listen for advokater der kan føre sager ved Ungdomskriminalitetsnævnet.

Medlemskaber

Danske Familieadvokater

Foreningen af Faste Værger i Danmark

Pengeinstitut / Bank

Danske Bank A/S

Forsikringsselskab

CNA-Hardy Insurance Company (Europe) S.A.