Birgit Gylling Andersen

Advokat (L)

Tel: +45 5199 8540

bga@cphlex.dk

cvr. 38033530 (enkeltmandsvirksomhed)

Uddannelse og baggrund

Birgit Gylling Andersen er uddannet jurist (Københavns Universitet 1998), blev advokat i 2001, fik møderet for Landsret i 2004 og er uddannet mediator (2009) samt konfliktnavigatør (2016).

Birgit Gylling Andersen er tidligere medlem af Ligebehandlingsnævnet udpeget af beskæftigelsesministeren.

  • Birgit har siden 1998 arbejdet intensivt med arbejds- og ansættelsesret med særligt fokus på rådgivning af arbejdsgivere.
  • Birgit har bistået en række ledere i opsigelsessituationer og i forbindelse med indgåelse af fratrædelsesaftaler.
  • Med afsæt i en ansættelse i Dansk Industri (2005-2006) har Birgit Gylling Andersen et indgående kendskab til den kollektive arbejdsret og kollektive overenskomster i praksis. Birgit har bistået arbejdsgivere, der er blevet mødt med overenskomstkrav fra fagforbundene, og sidder ofte ved siden af arbejdsgivere i forhandlinger med fagforbundene.
  • Har som tidligere medlem af Ligebehandlingsnævnet i perioden 2009 til 2017 stor erfaring med sager vedrørende ligebehandling mellem kønnene, graviditet og forskelsbehandling bl.a. begrundet med alder eller handikap.
  • Birgit Gylling Andersen er en erfaren underviser på kurser og som underviser af ledere og mellemledere direkte i virksomhederne. Birgit er kendt for at skabe en levende og dynamisk undervisning, der både sikrer højt udbytte samtidig med, at det er sjovt undervejs.
  • Birgit Gylling Andersen er en erfaren underviser på kurser og som underviser af ledere og mellemledere direkte i virksomhederne. Birgit er kendt for at skabe en levende og dynamisk undervisning, der både sikrer højt udbytte samtidig med, at det er sjovt undervejs.
  • Som mediator løser Birgit samarbejdsudfordringer og konflikter i virksomheden mellem kollegaer, mellem chef og medarbejder og i ledergrupper. Birgit har ofte bistået ved forhandlinger om opløsning af samarbejder mellem flere ejere af mindre virksomheder med den konstruktive løsning for alle parter for øje.

Faglig speciale

Individuel ansættelsesret

Kollektiv arbejdsret

Undervisning

Tidligere ekstern lektor på Københavns Universitet i faget Arbejdsret.

Underviser på kurser bl.a. i ligebehandlingslov og lov om forbud mod forskelsbehandlings på arbejdsmarkedet.

 

Medlemskaber

Advokatsamfundet

Danske advokater

Pengeinstitut / Bank

Nykredit

Forsikringsselskab

HDI Speciality SE, Denmark