Ingrid Brix Jensen

Advokat (H)

Tel: +45 2026 7948

ibj@cphlex.dk

cvr. 36274913 (enkeltmandsvirksomhed)

Uddannelse og baggrund

Cand.jur. fra Københavns Universitet 1982

Advokat og møderet for Landsret 1985

Møderet for Højesteret 1991

Autoriseret bobehandler ved skifteretten i København siden 2012

 

Faglig speciale

Ejendomsret

Insolvensret

Landbrugets retsforhold

Familie- og arveret

Behandling af dødsboer

Medlemskaber

Danske Landbrugsadvokater

Danske Familieadvokater

Frederiksberg Rotary Klub

Advokatsekretær

Sussie Waldorff Nielsen

swn@cphlex.dk

Pengeinstitut / Bank

Nordea Danmark

Forsikringsselskab

Codan Forsikring

Ejendomsret & Insolvensret

Jeg har mangeårig erfaring inden for ejendomsretten, hvor jeg beskæftiger mig med køb, salg og finansiering af fast ejendom, entrepriseret og offentligretlig regulering af ejendomme. Jeg har ligeledes betydelig erfaring inden for insolvensretten, herunder med behandling af konkursboer, rekonstruktion, akkordordninger m.v.

Landbrugets retsforhold

Jeg har indgående kendskab til såvel EU-retlig som national regulering af landbrugets retsforhold og arbejder i praksis med bl.a. erhvervelsesregler, plan- og naturbeskyttelseslovgivningen i relation til bygninger og drift, og reglerne for arealoverførsel og sammenlægning af landbrugsejendomme; Jeg har mangeårig erfaring med sager om disse forhold og med prøvelsen for såvel Nævn som Domstolene.

Jeg har ligeledes mangeårig erfaring med ekspropriation, hævd, servitutret, forpagtningsaftaler og andre anvendelsesretlige problemstillinger.

 

Familie- og arveret samt dødsbobehandling

Jeg rådgiver inden for familieretten i forbindelse med separation, skilsmisse, forældremyndighed og samvær samt arv, testamente, ægtepagter m.v. Jeg er autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter ved skifteretten i København.