Charlotte Sørensen

Bobehandler

chs@ibfelt-siebert.dk

Tel: +45 3345 0546

Bobehandler for Carlo Siebert

Christina Orlien

Advokatsekretær

co@ibfelt-siebert.dk

Tel: +45 3345 0563

Sekretær for Ole Liedke & Carlo Siebert

Dorte Laursen

Advokatsekretær

dl@cphlex.dk

Tel: +45 3338 1480

Sekretær for Jakob Busse

Lene Nyegaard

Bobehandler

ln@ibfelt-siebert.dk

Tel: +45 3345 0551

Bogholder for Carlo Siebert & Ole Liedke

Pia Møller Poulsen

Advokatsekretær

pmp@cphlex.dk

Tel: + 45 3338 1484

Sekretær for Michael Nathan

Sussie Waldorff Nielsen

Advokatsekretær

swn@cphlex.dk

Tel: +45 3338 1477

Sekretær for Ingrid Brix Jensen