English
Dansk

Hvem er vi


CPH LEX Advokater er et integreret samarbejde mellem pt. 8 uafhængige advokatfirmaer (kontorfælleskab). Samarbejdet blev grundlagt i 1986 og er siden løbende blevet udbygget.

Læs mere om de enkelte advokater under menuen Hvad kan vi.

Vort koncept

er at betjene klienterne optimalt under bevarelse af den personlige kontakt. Ekspertisen skal naturligvis i den enkelte sag findes, hvor den er størst på kontoret, men vi lægger afgørende vægt på, at klienten bevarer den direkte kontant til den valgte advokat, således at klienten – uanset karakteren af den aktuelle sag – altid kan henvende sig til den advokat, man er vant til at samarbejde med.

Alle advokater i CPH LEX Advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. CPH LEX Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Indskydergarantireglerne for indestående på klientkonti

Ifølge lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs gælder de samme regler for dækning af tab uanset om pengene indestår på almindelige bankkonti eller de indestår på en klientkonto (samle- eller særskilt) hos advokatfirmaet. Dækningen fra indskydergarantifonden er 100.000 Euro og beløb der udover vil, i tilfælde af pengeinstituttets konkurs, være tabt. Har du som kunde/klient midler indsat på egne bankkonti og på klientkonti oprettet i sammen pengeinstitut, vil kun 100.000 Euro af det samlede beløb blive dækket. Dækningsmaksimum i bolighandler er dog op til 10 mio. Euro.

Med hensyn til hvilke pengeinstitutter og forsikringsselskaber CPH LEX Advokater benytter, henvises til de enkelte advokater under menuen Hvad kan vi.
 

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

 

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter cookies