English
Dansk

Secretaries


 Advokatsekretær Pia Møller Poulsen, CHP LEX Advokater    Advokatsekretær Charlotte Holmgaard Kristoffersen, CPH LEX Advokater
Pia Møller Poulsen
secretary
pmp@cphlex.dk
  Charlotte Holmgaard Kristoffersen
secretary
chk@cphlex.dk
     
Advokatsekretær Dorte Laursen, CPH LEX Advokater   Advokatsekretær Sussie Waldorff Nielsen, CPH LEX Advokater
Dorte Laursen
secretary
dl@cphlex.dk
 

Sussie Waldorff Nielsen
secretary
sn@cphlex.dk

     
Advokatsekretær Sanne Westergaard, CPH LEX Advokater    
Sanne Westergaard
secretary
sw@cphlex.dk