English
Dansk

Kontakt


CPH LEX Advokater
Ny Vestergade 17,1
1471 København K
Tlf. 3312 7913
Email rec@cphlex.dk

Receptionens åbningstider er 9.00 - 16.30 (fredag dog 9.00 - 16.00)

 

Klagevejledning

Hvis du er utilfreds med advokatens adfærd eller salær, bedes du tage kontakt til advokaten for at forsøge at finde en løsning på tvisten.
Du kan også vælge at rette din klage til
Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
telefon: 3396 9798
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk