English
Dansk

Sekretærer


 Advokatsekretær Pia Møller Poulsen, CHP LEX Advokater    Advokatsekretær Charlotte Holmgaard Kristoffersen, CPH LEX Advokater

Pia Møller Poulsen
advokatsekretær
pmp@cphlex.dk

 

Charlotte Holmgaard Kristoffersen
advokatsekretær
chk@cphlex.dk

     
Advokatsekretær Dorte Laursen, CPH LEX Advokater   Advokatsekretær Sussie Waldorff Nielsen, CPH LEX Advokater
Dorte Laursen
advokatsekretær
dl@cphlex.dk
 

Sussie Waldorff Nielsen
advokatsekretær
sn@cphlex.dk

     
Advokatsekretær Sanne Westergaard, CPH LEX Advokater    
Sanne Westergaard
advokatsekretær
sw@cphlex.dk