English
Dansk
Advokat Michael Nathan, CPH LEX Advokater   ADVOKAT MICHAEL NATHAN

Møderet for Højesteret. mn@cphlex.dk - Cvr.nr. 26714435

Advokat Michael Nathan er uddannet jurist (Københavns Universitet 1990), advokat 1993, møderet for landsret 1993, møderet for Højesteret 2002.

Michael Nathan har været ansat i Justitsministeriet, Direktoratet for Retsinformation i 1990, og er derefter uddannet i advokatfirmaerne Lund-Nielsen & Kønig A/S og Pedersen & Jantzen i perioden 1990 – 1993. Fra 1993 til 2002 ansat advokat i forskellige advokatfirmaer, den største del af perioden i Advokatfirmaet Lars Dinesen. Michael Nathan har drevet selvstændig virksomhed siden 2002.

Michael Nathan har gennemgået Advokatrådets mediatoruddannelse og er medlem af foreningen Mediatoradvokater.

Michael Nathan er beskikket af Den Sociale Sikringsstyrelse i Københavns og Frederiksberg Kommuner som advokat i sager om magtanvendelse efter reglerne i Lov om social service (optagelse i botilbud uden samtykke).
 
     
Advokatsekretær Charlotte Holmgaard Kristoffersen, CPH LEX Advokater   Advokatsekretær: 
Charlotte Holmgaard Kristoffersen
chk@cphlex.dk