English
Dansk
Advokat Lene Diemer, CPH LEX Advokater  

ADVOKAT LENE DIEMER


ldi@cphlex.dk - Cvr.nr. 27071716

Lene Diemer er født i 1961 og er cand. jur. fra Københavns Universitet i 1988. Lene Diemer blev beskikket som advokat i år 2000 men havde inden da været ansat i Undervisnings- og Kulturministeriet samt Dansk Flygtningehjælp. Lene Diemer er uddannet hos advokaterne Paabøl og Foldschack og drevet selvstændig virksomhed siden 2003.

Lene Diemer er uddannet mediator i 2008 og beklæder en række bestyrelsesposter.

Lene Diemer har speciale i rådgivning af private - opholdssteder, botilbud, dagbehandlingstilbud, fonde/selvejende institutioner, selskaber og foreninger inden for det sociale område eller undervisningsområdet. Specialet omfatter også foreninger for pårørende og interesseorganisationer. Lene Diemer er den eneste advokat på landsplan, der har bygget sin praksis op omkring dette speciale og rådgiver og underviser derfor over hele landet inden for området.
 
     
Advokatsekretær Pia Møller Poulsen   Advokatsekretær: 
Pia Møller Poulsen