English
Dansk
Advokat Carsten R. Christiansen, CPH LEX Advokater   ADVOKAT CARSTEN R. CHRISTIANSEN

Møderet for landsret. crc@cphlex.dk - Cvr.nr. 15502983

Født 1949 i Glostrup. Advokat 1974.
Uddannet statsaut. ejendomsmægler fra Dansk Ejendomsmæglerforenings Skole i København i 1975.

Indtrådt pr. 1/1 1979 som medindehaver af advokatfirmaet Goldschmidt & Christiansen. Eneindehaver pr. 1/1 1986. Firmaet er efter Erik M. Goldschmidts bortgang fortsat under navnet: Christiansen & Goldschmidt ApS.

Hovedarbejdsområder: Lejeret, fondsadministration, dødsbobehandling, civile retssager samt almen praksis i øvrigt, herunder fast ejendom og familieret.
 
 

Advokatsekretær Sussie Waldorff Nielsen, CPH LEX Advokater  

Advokatsekretær:
Sussie Waldorff Nielsen
sn@cphlex.dk