English
Dansk
Advokat Birgitte Gylling Andersen, CPH LEX Advokater  

ADVOKAT BIRGIT GYLLING ANDERSEN


Mobil 51 99 85 40
bga@cphlex.dk
Cvr. nr. 38033530

Birgit Gylling Andersen er uddannet jurist (Københavns Universitet 1998), blev advokat i 2001, fik møderet for Landsret i 2004 og er uddannet mediator (2009) og konfliktnavigatør (2016).

Birgit Gylling Andersen er medlem af Ligebehandlingsnævnet udpeget af beskæftigelsesministeren og ekstern lektor ved Københavns Universitet i faget Arbejdsret.

  • Birgit har siden 1998 arbejdet intensivt med arbejds- og ansættelsesret med særligt fokus på rådgivning af arbejdsgivere.
  • Birgit har bistået en række ledere i opsigelsessituationer og i forbindelse med indgåelse af fratrædelsesaftaler.
  • Med afsæt i en ansættelse i Dansk Industri (2005-2006) har Birgit Gylling Andersen et indgående kendskab til den kollektive arbejdsret og kollektive overenskomster i praksis. Birgit har bistået arbejdsgivere, der er blevet mødt med overenskomstkrav fra fagforbundene, og sidder ofte ved siden af arbejdsgivere i forhandlinger med fagforbundene.
  • Har som medlem af Ligebehandlingsnævnet stor erfaring med sager vedrørende ligebehandling mellem kønnene, graviditet og forskelsbehandling bl.a. begrundet med alder eller handikap.
  • Birgit Gylling Andersen er en erfaren underviser på kurser og som underviser af ledere og mellemledere direkte i virksomhederne. Birgit er kendt for at skabe en levende og dynamisk undervisning, der både sikrer højt udbytte samtidig med, at det er sjovt undervejs.
  • Som mediator løser Birgit samarbejdsudfordringer og konflikter i virksomheden mellem kollegaer, mellem chef og medarbejder og i ledergrupper. Birgit har ofte bistået ved forhandlinger om opløsning af samarbejder mellem flere ejere af mindre virksomheder med den konstruktive løsning for alle parter for øje.